Spotkania

Planowanie spotkania

Aby zaplanować spotkanie (w tym przykładzie, cotygodniowe lekcje) należy w kanale zespołu kliknąć przycisk ROZPOCZNIJ SPOTKANIE i wybrać ZAPLANUJ SPOTKANIE
 
Następnie należy uzupełnić podstawowe pola dotyczące spotkania
 
Aby zaplanować lekcje raz w tygodniu przez kilka miesięcy, należy wybrać z ustawień powtarzania pozycję NIESTANDARDOWE
 
 a następnie ustawić cykl niestandardowy
 

Podstawowe ustawienia spotkania

 Po utworzeniu spotkania należy wyświetlić SZCZEGÓŁY SPOTKANIA
 
a następnie wybrać OPCJE SPOTKANIA
 

 Automatyczne przypisanie ucznia do grupy UCZESTNICY

Aby każdy uczeń zespołu, podczas dołączania do spotkania został automatycznie przypisany do grupy UCZESTNICY,  W opcjach spotkania należy ustawić opcję prezentacji na TYLKO JA.
 

Sterowanie wyciszaniem uczestników spotkania

Aby na początku spotkania wszyscy uczestnicy mieli wyłączone mikrofony można w ustawieniach spotkania zmienić poniższą opcję na NIE:
 
Opcja ta wycisza automatycznie wszystkich uczestników. Jeżeli ktoś chce zabrać głos, podnosi rękę
U góry na pasku pojawi się informacja o ilości podniesionych rąk w spotkaniu oraz na liście uczestników przy każdym z nich
 
 
Aby umożliwić odsłuchiwanie ucznia, który się zgłosił należy wyłączyć wyciszenie przy pomocy menu:
 
Po udzieleniu zezwolenia, uczeń będzie mógł włączyć mikrofon. Dopóki nie zostanie włączona odwrotna opcja

Należy pamiętać o tym, że udzielić zezwolenia można wyłącznie osobie, która podniosła rękę.