Obsługa zgłoszenia

Konwersacja w trakcie obsługi zgłoszenia

W trakcie obsługi zgłoszenia może się zdarzyć, że potrzeba dodatkowych informacji aby rozwiązać problem.

Pytania bądź odpowiedzi można przesyłać w formie wiadomości

Aby wysłać wiadomość należy wejść do listy zgłoszeń

następnie wybrać interesujące nas zgłoszenie

W obsłudze zgłoszenia wybrać WIADOMOŚĆ

Po wybraniu opcji wiadomość można dodać swój komentarz do aktualnego zgłoszenia, przeprowadzić konwersację z obsługą lub dołączyć dodatkowe dokumenty

Zamykanie zgłoszenia

Po otrzymaniu rozwiązania problemu, na liście statusów zgłoszeń, w pozycji ROZWIĄZANE pojawi się nowa liczba zgłoszeń:

Aby przeczytać odpowiedź należy wejść w rozwiązane zgłoszenie

Po przeczytaniu rozwiązania można zatwierdzić rozwiązanie wybierając ZATWIERDŹ ROZWIĄZANIE, bądź jeśli problem nie został rozwiązany wybrać ODRZUĆ ROZWIĄZANIE i dołączyć komentarz.

 

Po zatwierdzeniu rozwiązania zgłoszenie zostanie ZAMKNIĘTE.

UWAGA!

Bardzo proszę zgłoszenia, które zostały rozwiązane zamykać w ten sposób, gdyż to bardzo ułatwi obsługę panelu pomocy.