Jak dodać zgłoszenie?

Jak dodać zgłoszenie?

Aby dodać zgłoszenie spójrz na tabelkę zgłoszenia:

a następnie wybierz przycisk “Stwórz zgłoszenie”:

Po wciśnięciu tego przycisku pojawi się formularz dodawania nowego zgłoszenia:

Opis pól:

Typ – jeśli jest to awaria lub problem wybierz INCYDENT, jeśli chcesz zaproponować jakieś rozwiązanie, zgłosić wydruk lub otrzymać mLegitymację wybierz WNIOSEK.

Kategoria – aby uporządkować zgłoszenia w systemie, wprowadzone zostały kategorie zgłoszeń:

  • Dostęp do Internetu (problemy z dostępem do Internetu)
  • Dziennik (problemy związane z dziennikiem Librus)
  • e-learning (problemy dot. platformy zdalnego nauczania)
  • mLegitymacja (sprawy dot. legitymacji elektronicznej)
  • Poczta szkolna (problemy dot. Microsoft365)
  • Serwisy internetowe (problem z pozostałymi serwisami internetowymi, oprócz e-learningu, Office365 i SAN)
  • Sprzęt szkolny (problem z komputerem, laptopem, rzutnikiem, tablicą interaktywną, etc)
  • Inne (pozostałe problemy, które trudno przypisać do określonej kategorii)
  • Wydruk (jeśli chcesz wydrukować plakat lub inny dokument)

Pole Kategoria nie jest wymagane, jednak pozwoli na przypisanie zgłoszenia do konkretnej osoby, która będzie się zajmować problemem.

Pilność – jeśli chcesz, możesz wybrać jak pilne jest Twoje zgłoszenie.

Informuj mnie o podjętych działaniach – jest to pole gdzie można wybrać czy system będzie wysyłać do Ciebie informację o podejmowanych działaniach, czy też nie.

Tytuł – To pole jest wymagane. Należy tu krótko zasygnalizować czego dotyczy problem. Na przykład: A203 – Brak obrazu na tablicy interaktywnej. Ważne jest aby już w polu tytuł wpisać lokalizację problemu.

Opis – To pole jest wymagane. Należy tu szczegółowo opisać problem.

Dodatkowo jeśli jest to problem z oprogramowaniem, można dołączyć zrzut ekranu w formie pliku graficznego lub dołączyć inny dokument, który opisuje problem lub z którym jest problem (np. gdy jest problem z  poprawnym odczytem dokumentu). Jeśli chcesz wydrukować plakat lub inny dokument dołącz plik do zgłoszenia. Jeśli chcesz otrzymać legitymację elektroniczną, dołącz odpowiednie pliki.

Jak wygląda poprawnie wypełnione zgłoszenie?

Poniżej znajduje się wzór poprawnie wypełnionego zgłoszenia.