e-learning

Co to jest e-learning?

E-learning to nauczanie poprzez sieć komputerową lub Internet. Jest to swego rodzaju wspomaganie procesu nauczania za pomocą komputerów, telefonów, tabletów i Internetu.

Czym jest platforma zdalnego nauczania?

Platforma zdalnego nauczania to tzw. LMS (Learning Management System) czyli System Zarządzania Nauczaniem. Jest to najczęściej platforma internetowa umożliwiająca tworzenie kursów online, udostępniania uczniom materiałów do lekcji czy też przeprowadzania różnego typu testów.

Jakiego oprogramowania używamy?

Nasza platforma zdalnego nauczania (platforma e-learningowa) jest oparta o znany i sprawdzony system LMS o nazwie Moodle.

 

Zaloguj się do platformy e-learningowej