Kurs – dostęp dla uczniów

Dostęp klasy do kursu poprzez jednorazowe hasło

W przypadku gdy chcemy aby uczniowie wyłącznie konkretnej klasy mieli dostęp do danego kursu (zawartych w nim zadań lub materiałów,)  możemy ustawić hasło w kursie a następnie przekazać je uczniom na lekcji.

Aby ustawić hasło dla kursu należy z menu ADMINISTRACJA KURSEM wybrać pozycję METODA ZAPISÓW.

następnie włączyć metodę ZAPISYWANIE SAMODZIELNE

Po włączeniu tej metody należy wybrać przycisk MODYFIKUJ

Po wybraniu przycisku MODYFIKUJ ukaże się formularz opcji Zapisywania samodzielnego

Aby ustawić hasło dla kursu należy wpisać je do pola KLUCZ DOSTĘPU.

Uwaga!

Do ustawienia hasła dostępu wystarczy wypełnić tylko pole KLUCZ DOSTĘPU. Pozostałych pól nie trzeba zmieniać chyba że, znamy ich działanie.

Aby dowiedzieć się więcej o danej opcji, wystarczy wybrać ikonę