Kurs – tworzenie quizu (testu)

Aby utworzyć quiz (test) należy wejść do wybranego kursu a następnie włączyć tryb edycji


Następnie wybrać przycisk DODAJ AKTYWNOŚĆ LUB ZASÓB

Z listy wybieramy QUIZ

a następnie DODAJ

Po wciśnięciu przycisku DODAJ pojawi się formularz dodawania quizu

Najważniejsze pole to NAZWA, które należy uzupełnić

– CZAS – ustawienia dotyczące dostępności quizu dla uczniów, LIMIT CZASU gdzie można ustawić ile uczniowie mają czasu na podejście do quizu

– OCENA – ustawienia dotyczące oceniania, gdzie bardzo pomocną opcją jest DOSTĘPNE PODEJŚCIA pozwalającą na ustawienie np tylko jednego podejścia do testu.

– WYGLĄD – ustawienie ilości pytań na stronie

– ZACHOWANIE PYTAŃ – pozwala na zmianę kolejności odpowiedzi wewnątrz pytania, o ile nie zostało to ustawione podczas tworzenia pytania

– OPCJE PRZEGLĄDU – tutaj można ustawić jakie informacje są dostępne dla ucznia przed, podczas wykonywania i po zakończeniu testu.

– DODATKOWE OGRANICZENIA PODEJŚĆ DO QUIZU – ustawienia dotyczące dostępu do tego konkretnego quizu, np. uczeń będzie miał dostęp do quizu tyko po podaniu hasła


Przedstawione zostały tutaj podstawowe i najważniejsze opcje quizu, które wystarczą na początku przygody z platformą zdalnego nauczania. Aby zapisać quiz i przejść do dodawania pytań należy wybrać przycisk ZAPISZ I WYŚWIETL

Po wybraniu tego przycisku pojawi się strona quizu


Należy wybrać EDYTUJ ZAWARTOŚĆ QUIZU a następnie DODAJ LOSOWE PYTANIE

Przedstawiony tutaj wybór pozwala na dodanie 4 losowych pytań z kategorii GEOMETRIA. Niestety w kategorii geometria aktualnie znajduje się tylko jedno pytanie ponieważ tylko jedno zostało stworzone na potrzeby tej instrukcji. W normalnym przypadku oczywiście tych pytań będzie tyle ile zostanie utworzonych a system wylosuje z nich tylko 4.


Po wciśnięciu przycisku DODAJ LOSOWE PYTANIE, pojawi się strona z pytaniami.

Podczas edycji tego widoku nie należy zapominać o wciśnięciu przycisku ZAPISZ po każdej modyfikacji.