Kurs – tworzenie notatek do lekcji

Aby dodać notatkę do lekcji należy mieć włączony tryb edycji. Aby go włączyć należy w prawym górnym rogu wcisnąć przycisk WŁĄCZY TRYB EDYCJI

Następnie DODAJ AKTYWNOŚĆ LUB ZASÓB

Z okna dodawania aktywności lub zasobu, należy wybrać STRONA.

Następnie należy wypełnić pola zasobu.

– NAZWA – tutaj należy wprowadzić tytuł dokumentu, W polu OPIS można (nie trzeba) dodać ogólny opis tego zasobu

Najważniejsze pole to ZAWARTOŚĆ. W tym polu należy dodać pełną notatkę do lekcji.

obrazy, linki do stron lub inne elementy dodajemy przy pomocy paska narzędziowego znajdującego się u góry pola dodawania zawartości strony.