Nowy rok szkolny – resetowanie kursu

Aby usunąć wszystkie dane z kursu (przypisanych uczniów, oceny, oddane prace, ukończone quizy, wystarczy zresetować kurs.

W tym celu należy wejść do kursu, który chcemy zresetować

 

 

a następnie z menu ADMINISTRACJA KURSEM, wybrać pozycję RESET

Po wybraniu pozycji RESET zostanie wyświetlone narzędzie resetowania kursu. Aby zresetować wszystkie dane, najlepiej wybrać u dołu strony przycisk WYBIERZ DOMYŚLNIE. Domyślne ustawienia są wystarczające do tego aby rozpocząć nowy rok szkolny. Należy pamiętać o tym, że wszystkie dane uczniów w kursie zostaną usunięte (nie należy resetować kursu w trakcie roku szkolnego!).

Po wybraniu opcji WYBIERZ DOMYŚLNE, można sprawdzić ustawienia resetowania kursu czy wszystko jest ustawione wg osobistych wymagań (można oczywiście zmienić te ustawienia).

Aby zresetować kurs z domyślnymi lub własnymi ustawieniami, należy wybrać przycisk RESETUJ KURS.

 

 

Jeżeli reset kursu zakończył się poprawnie, zostanie wyświetlony komunikat “OK” dla poszczególnych elementów kursu.

 

 

 

Aby zakończyć proces resetowania kursu należy wybrać przycisk KONTYNUUJ