Tworzenie kursu

Aby móc prowadzić lekcje online, należy najpierw stworzyć tzw. Kurs. Kurs, można teoretycznie powiedzieć, że jest jakby odpowiednikiem przedmiotu prowadzonego przez cały rok  lub lata dla danej klasy.  

Na stronie głównej wybieramy NAUKA

Jeśli pierwszy raz chcemy stworzyć lekcje dla danej klasy należy najpierw stworzyć odpowiednią strukturę menu kursów. W tym celu w prawym górnym rogu strony wybieramy przycisk ZARZĄDZAJ KURSAMI.

Następnie na dole środkowej listy z aktualnymi kursami wybieramy przycisk DODAJ NOWY KURS.

Po wybraniu przycisku DODAJ NOWY KURS pojawi się formularz tworzenia nowego kursu.

Pola zaznaczone czerwoną gwiazdką są obowiązkowe.

Opis najważniejszych pól:

– Pełna nazwa – dla przykładu, zostanie stworzony kurs  z zadaniami z
matematyki dla uczniów 3 klasy technikum budowlanego, którzy naukę
rozpoczęli w roku 2017.

 

– Krótka nazwa kursu będzie wyświetlała się w nawigacji, w górnej części strony

– Kategoria kursu – ponieważ będą tworzone zadania z przedmiotu
“matematyka”, dlatego należy wybrać kategorię kursu zgodną z przedmiotem

– Data rozpoczęcia kursu – to tak naprawdę data od kiedy on będzie
dostępny dla uczniów. Jeśli jest tworzony kurs z kilkumiesięcznym
wyprzedzeniem i nie chcemy aby był on dostępny dla kogokolwiek, to można
wybrać inną datę niż tą, która jest automatycznie uzupełniana przez
system.

– ID kursu – tego pola nie trzeba wypełniać


– Podsumowanie kursu – tutaj można dodać opis kursu. Np “Zadania z matematyki dla uczniów 3 klasy TB”

– Format kursu, to sposób wyświetlania poszczególnych elementów na
stronie kursu. Najlepiej sprawdza się układ tematyczny, można oczywiście
wybrać inny sposób wyświetlania.

– Pliki i przesyłanie – jeśli zamierzamy tworzyć zadania, gdzie
uczniowie będą przesyłali prezentacje lub innego rodzaju pliki z
wynikami ich pracy, tutaj możemy ustawić maksymalny rozmiar przesyłanego
przez uczniów pliku w całym kursie.


Po wypełnieniu wymaganych pól wybieramy przycisk ZAPISZ I WYŚWIETL

Po zapisaniu zmian zostanie wyświetlona strona z kursem i możemy przystąpić do dodawania zasobów (zadania, testy).