Stanowiska nauczycielskie

Wyświetlanie obrazu

Brak obrazu na dowolnym z wyświetlaczy (monitor, telewizor, obraz rzutnika na tablicy interaktywnej) może być spowodowany ustawieniami wyświetlania wielu monitorów.

Aby zmienić ustawienia wyświetlania obrazu na wielu monitorach należy kliknąć prawym klawiszem myszy na pulpicie a następnie z menu wybrać pozycję “Otwórz Panel sterowania NVIDIA”.

Po otwarciu “Panelu sterowania NVIDIA w lewym oknie “Wybierz zadanie…” wyszukujemy rozwijanej pozycji “Wyświetlanie” a następnie wybieramy pozycję “Konfigurowanie wielu monitorów”

Aby ustawić wyświetlanie tego samego obrazu na wszystkich ekranach należy sprawdzić czy w pkt 1 zaznaczone są wszystkie podłączone do komputera monitory a następnie w pkt 2 kliknąć prawym klawiszem myszki na dowolnym z monitorów (np. nr 1) i z pozycji “Klonuj z” wybrać kolejny (np. nr 2).

Zmiany te oczywiście należy zastosować wciskając przycisk “Zastosuj”.

 

Jest to standardowa sytuacja, w której telewizor jest przełączony na inne źródło obrazu.

W tym wypadku należy przy pomocy pilota lub przycisków na obudowie telewizora opisanych jako “Source” przełączyć źródło sygnału na HDMI. Część telewizorów ma więcej niż jedno gniazdo HDMI. W takiej sytuacji gniazdo, do którego jest podłączony przewód HDMI będzie podświetlone (aktywne). W przeciwnym wypadku należy po kolei przełączać wszystkie gniazda HDMI aż do uzyskania obrazu na ekranie.

Standardowo komputery są podłączane do gniazd HDMI o numerze 1.