Kurs – dodawanie zasobów

Włączanie trybu edycji kursu

Aby móc dodawać zasoby do kursu, należy włączyć tryb edycji kursu. W tym celu należy wybrać przycisk WŁĄCZ TRYB EDYCJI znajdujący się w prawym górnym rogu strony.

Edycja tematu lekcji

Aby zmienić temat lekcji należy wybrać przycisk pióra obok nazwy tematu

a następnie wpisać poprawny temat.

Po zakończeniu edycji wciskamy ENTER.

Dodawanie aktywności lub zasobów do lekcji

Aby dodać aktywność lub zasób (materiały tekstowe, filmy, pliki lub testy czy zadania) należy wybrać przycisk DODAJ AKTYWNOŚĆ LUB ZASÓB

Po wybraniu przycisku pojawi się okno dodawania aktywności lub zasobów do lekcji

Każda aktywność lub zasób posiada swój opis. Informacje dotyczące poszczególnych elementów znajdują się również na stronach moodle.org w dokumentacji.